John langford

"Organisationer består af mennesker.
Mennesker skaber organisationer.
Jeg hjælper mennesker
og organisationer til udvikling og vækst"

Set i
Jeg anvender Facet5 som er det mest valide og forskningsbaserede redskab til afdækning af dine personlighedstræk. Jeg akkrediterer også konsulenter, coaches og HR i anvendelsen af Facet5 samt SuperSkills og er associeret partner for Facet5 Global.

C4 Netværket er navnet for en netværksgruppe, som udelukkende henvender sig til beslutningstagere.

Vi hjælper hinanden med leads og med at styrke hver vores virksomhed.

Det betyder: Networking, udveksling af referencer, erfamøder, gruppearbejde og sociale arrangementer.