Debat og medier

John Langford anvendes som kommentator i den offentlige debat om leder- og medarbejderskab, fagprofessionelle fællesskaber, kollegaskab, trivsel og psykisk arbejdsmiljø. Derudover skriver han selv indlæg, kommentarer og artikler.

Ønsker du en kommentar fra John Langford om ovenstående temaer?
Kontakt da: john@johnlangford.dk
telefon 27570570

Social Udvikling

Tidsskriftet Social Udvikling, december 2022. Artikel om samtalekapital som et afgørende strategisk område for opbygning af en professionel arbejdskultur, psykologisk tryghed og kvalitetsudvikling.

Jyllands-posten

Jyllandsposten 16. april 2021. Interview om Samtalekapital og værdien af gode samtaler i forbindelse med FN´s Verdensmål om Sundhed og Trivsel. Den gode samtale på arbejdspladsen kan bringe mennesker tættere på hinanden,skabe bedre forståelse, mening og kvalitet.

Erhverv Nordsjælland

Erhverv Nordsjælland 21. april 2020. Interview. "John Langford har en tid arbejdet med det forskningsbaserede værktøj Facet5 som et redskab til at kortlægge ledere og medarbejderes personlighedsprofil, når han har hjulpet arbejdspladser og teams til udvikling. Nu er en ny del af værktøjet blevet oversat til dansk, og det handler om forskellige personligheders evne til at kommunikere. Værktøjet hedder SuperSkills..."

Lederweb

Artikel i "Lederweb" 06. marts 2020. Artiklen handler om autentiske samtaler og giver gode råd indenfor samtalen 5 kompetenceområder.

Frederiksborg Amtsavis

Interview til Frederiksborg Amtsavis - Erhverv d. 10. september 2019. Netværk handler om gøre sig spilbar og at være generøs i sin tilgang til mennesker og undgå at "oversælge" sig selv.

Lederweb

Artikel i "Lederweb" 26.01.2018 Artiklen handler om ledelse af kollegaskaber i fagprofessionelle miljøer. "Det kan være svært at forestille sig organisationer uden formelle ledere, men et stigende antal virksomheder melder sig under fanerne i en helt ny måde at bygge organisationer op på. De bygger alene på teams og uden formelle ledere. Ambitionen er at distribuere ledelse til teams i organisationer som er drevet af stærke formål".

Avisen.dk

Kommentar i Avisen.dk om nye undersøgeler om danskernes stress på arbejdspladsen. "- Der er noget, der tyder på, at virksomhederne griber det her helt forkert an. Mange steder laver man en stresspolitik, når medarbejderne først er blevet sygemeldt med stress. De skulle hellere fokusere på at skabe trivsel ved at arbejde med tillid, retfærdighed og godt samarbejde, siger han".

Politiken

Indlæg i Politiken 05.03.2018 om danskernes trivsel og psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen. Artiklen var startskud til avisens tema "Ramt af livet". "Egentlig er det ret ligetil, hvis vi vil trives som mennesker. Udgangspunktet er nemlig, at vi – med K.E. Løgstrups ord – aldrig har med et andet menneske at gøre, uden at vi holder noget af dets liv i vores egen hånd. Det gælder som ægtefæller, forældre, kolleger og ledere".

Casestudy

Interview med John Langford til brug for Casestudy om anvendelsen af personprofilen Facet5 og Spotlight som redskab til personlig udvikling på mindfulness retreatet REJSEN I DIT LIV. "...Throughout the week, SpotLight was also used to support the coaching process, challenging the participants to work to their full potential but also to address their frustrations".

Frederiksborg Amtsavis

Debatindlæg i Frederiksborg Amtsavis 27. juni 2018. Et kritisk og konstruktivt debatindlæg i anledning af Ledelseskommissionens anbefalinger om ledelse i det offentlige. John Langford savner en grundlæggende analyse af tilstanden i den offentlige sektor og efterlyser stærkere perspektiver i anbefalingerne fra Ledelseskommissionen.

Lederweb

Artikel i Lederweb 9. november 2018. Som leder sidder du ofte alene med udfordringerne, og her kan et netværk være kilde til stor inspiration og hjælp. Men du skal se dig godt for, inden du vælger dit netværk. Hylderne er spækket med netværkstilbud, men de er ikke alle lige rigtige for dig. Få her fire råd om, hvordan du vælger det rigtige netværk.