“Jeg lægger vægt på et tillidsfuldt arbejde om dine personlige udfordringer. Kun herigennem kan jeg udfordre, inspirere og hjælpe dig”

Som leder eller nøglemedarbejder har du brug for, at komme en tur op i helikopteren.

Gennem coaching, sparring og supervision hjælper jeg dig med at træffe de bedste beslutninger. Jeg holder dig på sporet, giver dig inspiration og bygger videre på den viden du allerede har.

Individuelle forløb skal du betragte som en del af din løbende udvikling og efteruddannelse. Sammen etablerer vi et mentalt og strategisk eksperimentarium, hvor du helt fortroligt kan vende alle de sværeste udfordringer, overvejelser og mulige strategier. Et forløb vil tage udgangspunkt i din hverdag og dine opgaver. Her får du chancen for, at arbejde grundigt med en strategisk eller personlig udfordring.

Stresshåndtering hører med til din personlige kompetenceudvikling. Jeg er certificeret i anvendelsen af en forskningsbaseret og pålidelig stressanalyse, der grundigt måler på dit stressniveau, identificerede kilder til stress og sundhedsmæssig risiko.

Jeg er certificeret coach efter internationale standarder (ICF) og er eksamineret hos Center for Kognitive Terapier og Supervision (CEKTOS v. Chefpsykolog Phd. Pia Callesen) som kognitiv psykoterapeut (4-årig uddannelse godkendt af Psykoterapeutforeningen).

“At man, Naar det i sandhed skal lykkes En at føre et Menneske hen et bestemt Sted, først og fremmest maa passe paa at finde ham der, hvor han er, og begynde der.”

Søren Kierkegaard (1813-1855), dansk filosof.

Coaching

Supervision

Sparring

Stresshåndtering, stressanalyse, forebyggelse, trivsel

Mentoring

Onboarding (rekruttering)