Group New Placement

– Et gruppebaseret og netværksskabende forløb, der styrker medarbejdernes nye jobmuligheder
og nyorientering.


Det handler om, at dine medarbejdere får sig selv med på vejen mod det nye job, fordi det ikke
er tilstrækkeligt bare at lede efter en god titel og løn.


Medarbejderne skal nemlig vide, hvad de motiveres af, hvilken type virksomhed, arbejdsopgaver
og arbejdskultur de føler sig hjemme i og trives bedst i. De skal også forstå, hvordan de selv
bidrager, styrker og samarbejder med andre, samt være opmærksomme på eventuelle risici. Ved
at opnå større indsigt i deres helt unikke personlige præferencer og potentialer får dine
medarbejdere en solid baggrund for en jobsamtale. Dette gør dem i stand til at formulere deres
ønsker, behov og forventninger til samarbejdet og kulturen på deres kommende arbejdsplads.


En jobsamtale er nemlig det sted, hvor den første afstemning af forventninger finder sted. Inden
denne samtale har de sandsynligvis sendt et CV, hvor deres kompetencer fremgår, og hvor
deres motivation for at søge jobbet og arbejde hos den pågældende virksomhed er beskrevet.

 

Som den perfekte start på forløbets 6 uger gennemføres en Facet5 Personlighedsprofil, der giver
deltageren et solidt og validt overblik over egne styrker, risici og potentialer. Facet5 bliver
“rygraden” i det videre forløb og danner også grundlaget for rapporten “Career Motivators” fra
Facet5.

Denne rapport vil vise medarbejderne, hvad de er motiveret af, hvilken arbejdskultur de trives bedst i, og hvordan de selv bidrager.

Mellem modulerne får de en hjemmeopgave, der har til formål at samle deres refleksioner og
fokusere på deres indsats frem mod en ny jobmulighed.

Group New Placement tilrettelægges og gennemføres i samarbejde med Søren KR Hvilsom, som er specialist i newplacement, search og rekruttering. 

Kontakt info@johnlangford.dk for flere informationer og et konkurrencedygtigt tilbud om forløb. Forløbet kan opstartes ved minimum 9 deltagere.